Form liên hệ

THÔNG TIN

Là sinh viên khoa Điện – Điện tử nhưng mình có niềm đam mê với CNTT, lập trình và đồ họa. Do không có điều kiện đến trường lớp để học hành bài bản nên mình hiểu được những khó khăn mà bạn gặp phải trong quá trình tự học online. Tập trung giải quyết những khó khăn đó, giúp bạn dễ dàng nắm bắt vấn đề hơn!

THANH TOÁN

NGUYỄN VĂN TẤN
Vietcombank: 0181003344474
Momo: 0909 99 77 80
Paypal: nvtan2306@gmail.com